Doorlopend onderzoek naar transformatie van leegstaand vastgoed, zoals winkels, (woon)gebouwen en kantoren!
Smoes Ontwerpen // Architectuur & Stadsontwerpen - kantoorleegstand vastgoed studentenhuisvesting transformatie leegstand leegstaand herinrichting tool architect rotterdam urbanism stadsvernieuwing probleemwijk stedenbouw maakindustrie inpassing prachtwijk parkwijk

TwitterLinkedINFacebook

home boek lege huls naar monument boek de vakman tool publicatie de vakman centraal contact

Zonder onderzoek geen projecten, zonder vastgoedontwikkeling geen resultaten, waarbij;

Smoes Ontwerpen ondersteunt Smoes Vastgoed ondersteunt Onderzoek Smoes Ontwerpen
Smoes Vastgoed ondersteunt Onderzoek Smoes Ontwerpen ondersteunt Smoes Ontwerpen
Onderzoek Smoes Ontwerpen ondersteunt Smoes Ontwerpen ondersteunt Smoes VastgoedFunctiemix wonen & zorg, leren & studeren

Herbestemmen en transformeren

Herbestemming en transformatie van vastgoed. Vaak makkelijker gezegd dan gedaan! Elk gebouw is ooit bedacht en ontworpen voor één of meerdere specifieke functies en gebruik. Of het gebouw nu leeg staat of niet. Sommige gebouwen zijn gebouwd, maar nog nooit in gebruik geweest. Dus letterlijk gebouwd voor de leegstand. Waarbij het aanbod niet aan sluit bij de vraag van bebouwde ruimten.


Vervlechting van functies zoals wonen met ateliers, wonen met werkplaatsen voor kleinschalige bedrijvigheid en vakmanschap, wonen met zorg, wonen met studeren en studeren met werken, kan leiden tot oplossingen voor deze leegstand. Met de functiemix wordt gestreefd naar multifunctionaliteit in onze steden, de kwaliteit van de woonomgeving wordt versterkt door diversiteit en daarbij wordt de wijkeconomie gestimuleerd.

Focus

De focus ligt op bestaand, verouderd en / of leegstaand vastgoed in binnenstedelijke gebieden, zoals leegstaande kantoren of (woon)gebouwen. De voorgestelde verweving van functies komt direct ten goede aan de huidige bewoner, maar ook nieuwe gebruiker van onze steden. Gedurende de dag wordt er immers zorg gedragen voor een levendigheid in de wijken in deze steden, waar dat nu nog ontbeert of waar de levendigheid versterkt moet worden.